Hydrogel vám nedovolí plýtvat vodou, což se stává často v písčitých půdách, na svazích a na místech vystavených přímému slunci. Hydrogel tak brání plýtvání penězi za vodu a také vaším časem potřebným k častému zalévání.

Hydrogel podle výzkumů snižuje frekvenci zalévání až o 70%.

hydrogel pro rostliny nejen do truhlíku

Těžké jílovité půdy navíc hydrogel provzdušňuje svým neustálým rozpínáním a smršťováním. Vytváří v hlíně póry pomáhající přítoku vody hlouběji pod povrch, k celému kořenovému systému. Hydrogel v půdě pomáhá po dobu 5 a více let, poté se postupně rozkládá na uhlík a draslík (biodegraduje). Hydrogel splňuje přísné normy EU pro použití v zemědělství, je pH neutrální, nekontaminuje rostliny, živočichy ani podzemní vodu.

Proč je hydrogel tak důležitý? Množství vody zadržené přímo v kořenovém systému, je rozhodující pro kvalitu a růst rostlin. Běžná půda má malou schopnost vázat a udržet vodu a živiny. Živiny jsou vyluhovány ven z oblasti kořenů. Během suchého období poklesne rapidně úroveň vlhkosti půdy, a to až pod minimum doporučované pro růst rostlin. Výsledkem je stres, zpomalení růstu, vadnutí nebo dokonce jejich ztráta. Hydrogel zároveň provzdušňuje půdu, díky neustálému nasávání vody z okolí a uvolňování vody kořenům.

hydrogel s vodou a sazenicí

Hydrogel dodáváme ve formě prášku nebo krystalků, záleží na zvolené frakci a konkrétnímu účelu využití. V gel se prášek nebo krystalky mění až po styku s vodou nebo jinou tekutinou. Vyzkoušejte si pro demonstraci sorpční síly pokus ve sklenici vody. Vysypejte jednu  kávovou lžičku do půllitrové sklenice vody a míchejte pro urychlení reakce.

hydrogel suchy a mokry v rukou

Ochrana také přes zimu 

Hydrogel chrání rostliny proti mrazu, snižuje jeho neblahé účinky na kořenový systém, brání tak například žloutnutí a usychání stromů.

Ochrana proti povodni

V záplavových oblastech hydrogel snižuje plošný rozsah povodně, voda rychle vsakuje do půdy, kde je vázána na krystalky hydrogelu.

Návod k použití hydrogelu

Návod k použití

Nabízené frakce hydrogelu

prášek (0,2 – 0,8 mm) - využití: květináče, truhlíky, městská zeleň, průmysl, potravinářství , sanace

krystalky (0,8 – 2,0 mm) - využití: zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rekultivace, travnatá hřiště   

 

Rychlý nákup bez nutnosti registrace hydrogel e-shop

Dávkování hydrogelu do půdy a substrátu

Obecně platí dávkování 3 gramy hydrogelu do litru substrátu nebo hlíny.

Konkrétní příklady dávkování

pod travní koberce: 50 – 100 g/m2

příprava substrátu pro výsev trávníku: 3 kg/m3

výsadba stromů a keřů:

stromky jehličnany: 400 g/m3

stromky listnaté: 800 g/m3

keře jehličnaté: 15 g/rostlinu

keře listnaté: 30, 60, 120 g/rostlinu (dle velikosti vzrůstu)

pole a zemědělství:

rozmetání a zaorání před setbou: 100 kg/ha (hloubka 15 – 20 cm)

při setí spolu s umělým  hnojivem nebo semeny rostlin do rýhy, brázdy: 20 – 25 kg/ha

sazenice:

3 – 4 g/sazenici – promíchat se substrátem a pořádně zalít

200 g/10 l vody – pro přípravu před hydratovaného roztoku a následně

400 – 600 ml/sazenici – ke kořenům a zasypat hlínou a zalít

rekultivace:

1 kg/100 l vody

100 l roztoku/800 okrasných keřů – roztok nalévat ke kořenům

100 l roztoku/1000 sazenic lesních dřevin – roztok nalévat ke kořenům

revitalizace vzrostlých stromů a keřů:

šachtičky vrtákem o průměru 10 – 15 cm do hloubky až 120 cm (3 – 5 šachtiček/vzrostlý strom)

hydrogel půdní řez