.

Co je vlastně hydrogel z chemického hlediska?

Jde o síťovaný organický polymer uhličitanu draselného (potaš) se schopností ukládat vodu a rostlinné živiny. Při vysychání půdy rostlinám vlhkost a živiny znovu dodává, takto je nastaven fungovat po dobu 7 až 9 let.

Hydrogel je vyráběn v Německu a splňuje potřebné normy pro použití do půdy v celé Evropské unii a jinde ve světě. Hydrogel je pH neutrální, nekontaminuje vodu, půdu, rostliny ani živočichy, po 7 až 9 letech samovolně biodegraduje. Jde o ekologický výrobek pro použití v zemědělství k pěstování nejrůznějších plodin.

Hydrogel - balení hydrogelu  Hydrogel - prášek a krystalky  Hydrogel s vodou  Hydrogel - zahrada

V současné době je náš hydrogel využíván například Ústavem experimentální botaniky AV ČR, k výzkumu pozitivních účinků při pěstování sóji a tabáku, tedy dvou velmi náročných plodin.

Hydrogel se mimo oblast pěstování využívá ve zdravotnictví, Otto Wichterle využil hydrogelu při tvorbě kontaktních čoček, ten se dodnes se k jejich výrobě používá. Hydrogel najdeme také jako sorbent v plenkách pro děti, i když jde o trošku jinak nastavený sorbent, který již nemá tekutiny uvolňovat. POZOR! Tento hydrogel není určený pro použití do půdy, mohli byste si kontaminovat zahradu nebo pole nežádoucími chemickými prvky. Hydrogelové náplasti a obvazy jsou vynikající na popáleniny i běžné odřeniny. Hydrogel (jeho různé variace) najdete v oříšcích i botách v malých sáčcích jako pohlcovač vlhkosti, pod masem v supermarketu jako podušky k jímání krve.

Hydrogel a jeho využití nezná hranic, díky nanotechnologiím a vědeckým pokusům se dají dělat skutečné divy. Česká lékařka vyvinula spolu se svým týmem lepidlo na kosti, kdy se do místa zlomeniny injekcí vpraví hydrogelové lepidlo, které okamžitě utuhne a zafixuje natrvalo zlomeninu, a to během několika minut.

Hydrogel je chytrou nanotechnologií, která tvoří smrštitelnou samonosnou konstrukci. Lze si ji představit jako 3D šachovnici nebo 3D síť. Tato síť umí vázat a uvolňovat vodu a vkládá ji do sebe tak chytře, že se zvětšuje a zase smrskává, když vodu absorbuje a uvolňuje. Rostlina si sama řídí příjem vláhy v podobě vody a v ní rozpuštěných živin.

Hydrogel je přímo určený do půdy, je vyráběn v laboratorních podmínkách a je pravidelně testován. POZOR! Existují také na první pohled podobné hydrogely z Číny a Indie, které mají jiné složení než-li hydrogel, který si koupíte u nás. Nabízíme pouze hydrogel vyvinutý a vyráběný v Německu.

Často kladené dotazy (FAQ)

Jak často je třeba aplikovat Hydrogel v půdách, která se každoročně obdělávají?

Pokud jsou půdy zemědělsky obdělávány orbou, je nutno aplikovat Hydrogel po dobu 3 – 5 období po sobě tak, aby byl Hydrogel dostatečně obsažen v zemině a mohl tak působit v rámci kořenového systému rostlin jako dlouhodobá zásobárna vody. Nebude v období extrémního sucha odnímat Hydrogel vodu z kořenového systému rostlin? Hydrogel je tvořen polymery, které v rámci své struktury neumožňují zpětný tzv. halloefekt. Hydrogel tedy nevysušuje půdu a zůstává v gelovém stavu dlouho vlhký.

Je možné, že Hydrogel způsobí zahnívání kořenového systému?

Zahnívání kořenů je způsobeno přebytkem volné vody. Hydrogel však působí opačně – volnou vodu absorbuje a uvolňuje ji dle potřeb rostlin, čímž přispívá k zamezení hnilobných procesů.

Jak se chová Hydrogel v mrazivém počasí?

Hydrogel nasátý vodou mrzne ne na bodu mrazu, ale až pod bodem mrazu, čímž umožňuje rostlinám přístup k vláze delší období než bez aplikace Hydrogelu. Tím je prodlouženo vegetační období.

Jakým způsobem se aplikuje Hydrogel?

Granule-krystalky Hydrogelu aplikujeme přimícháním do zeminy či substrátů v určených poměrech a různými metodami. Např.: Při sázení do balkónových truhlíků, květináčů přidáme do zeminy-substrátu max. 5g. Hydrogelu na 1 litr zeminy. Promísíme, vysadíme a důkladně zavlažíme. Při sázení drobných rostlin lze efektivně využít Hydrogel formou máčení kořenů rostlin do připraveného gelového roztoku a následně vysadit. Při setbě rostlin přidáme 50-150 g/m2. Hloubka založení je 20 cm – kořenová zóna. Lze rovněž s úspěchem použít ( na povrch velkých ploch – hřiště, sportovní trávníky, pole, atd.) pro aplikaci secí stroje nebo rozmetadla. Nutno pak zapravit do půdy pomocí kultivátorů nebo rotavátorů podélným i příčným směrem po celé ploše do hloubky 20 cm. Důkladně pak zavlažit. Při sadbě stromů, keřů a ostatních dřevin přimícháme do zeminy a směs přidáme ke kořenům v poměru 2 – 5 kg/m3 (1000 l zeminy). Opět důkladně zavlažit. Při revitalizaci již starších vzrostlých stromů či keřů je možno vyvrtat 3 a více šachtiček (dle velikosti dřevin) o průměru 10 – 15 cm, do hloubky cca50 – 60 cm, zeminu smíchat s Hydrogelem v poměru 20 – 40 g na šachtičku. Touto směsí pak šachtičky naplnit a důkladně zavlažit. Všechny uváděné poměry jsou pouze návodem, neboť jsou odvislé od klimatických podmínek, typů rostlin a dřevin a rovněž od druhů jednotlivých půd.

Kde lze využít vlastností hydrogelu?

V prvé řadě je to oblast agrochemie, půdy a výživy rostlin (lesnictví, zahradnictví, botaniky, vinohradnictví atd.); dále pak oblast stavebnictví, elektrotechniky, BOZP, PO a v neposlední řadě i oblast zdravotnictví. Prostě všude tam, kde je výhodné odstranit vlhkost, či naopak tam, kde je vhodné vlhkost udržet. Využití vlastností Hydrogelu je tedy všestranné, je to otázka pouze potřebnosti a vlastního rozhodnutí. Vlastnosti Hydrogelu jsou nejlépe využity při výsadbě všech druhů rostlin, dřevin, hub – žampiónů, sazenic zeleniny, květin, při zakládání vinohradů, travních ploch včetně sportovních a golfových nebo výsadbě stromořadí a keřů v náročném (relativně suchá či písčitá zemina) prostředí např. na okrajích dálnic, silnic, zelených tramvajových pásů ve městech a v neposlední řadě při rekultivaci zeminy. Rovněž jej lze využít při osazování dekorativních nádob s malým množstvím substrátu, dále pak do balkónových truhlíků a při zakládání a udržování střešních zahrad, atd. S úspěchem ho lze využít při revitalizaci již dříve založených vinohradů, starších vzrostlých stromů či keřů, při přeskladňování sazenic ve všech typech “školek”, při přepravě a skladování v rámci zásilkových služeb a rovněž při přípravě substrátů zlepšuje jejich kvalitu.