hydrogel půdní sorbent

Na zahradu zvolte hydrogel hrubší frakce, větší krystaly lépe provzdušní půdu.

krystaly (0,8 – 2,0 mm) – využití: zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rekultivace, travnatá hřiště

Doporučené dávkování do půdy

zemědělství:

rozmetání a zaorání před setbou: 100 kg/ha (hloubka 15 – 20 cm)

při setí spolu s umělým  hnojivem nebo semeny rostlin do rýhy, brázdy: 20 – 25 kg/ha

sazenice:

4 – 5 g/sazenici

200 g/10 l vody

400 – 600 ml/sazenici

pod travní koberce:

50 – 100 g/m2

příprava substrátu pro výsev trávníku: 3 – 4 kg/m3

výsadba:

stromky jehličnany: 400 g/m3

stromky listnaté: 800 g/m3

keře jehličnaté: 15 g/rostlinu

keře listnaté: 30, 60, 120 g/rostlinu (dle velikosti vzrůstu)

rekultivace:

1 kg/100 l vody (hydroosevem)

100 l roztoku/800 okrasných keřů

100 l roztoku/1000 sazenic lesních dřevin

revitalizace vzrostlých stromů a keřů:

šachtičky vrtákem o průměru 10 – 15 cm do hloubky 50 – 60 cm (3 – 5 šachtiček/vzrostlý strom)

20 – 40 g/zeminu z šachtičky

OBJEDNAT HYDROGEL – ZJISTIT CENU

Hydrogel na zahradu

Přidat vlastní zkušenost nebo dotaz k hydrogelu