offline website maker download

Dávkování hydrogelu do půdy

Obecné dávkování je 3 g hydrogelu na litr substrátu nebo hlíny.

Konkrétní příklady dávkování 

pod travní koberce
50 – 100 g/m²


příprava substrátu pro výsev trávníku
3 kg/m³

výsadba stromů a keřů
stromky jehličnany: 400 g/m³
stromky listnaté: 800 g/m³
keře jehličnaté: 15 g/rostlinu
keře listnaté: 30, 60, 120 g/rostlinu (dle velikosti vzrůstu)


pole a zemědělství
rozmetání a zaorání před setbou: 100 kg/ha (hloubka 15 – 20 cm)
při setí spolu s umělým hnojivem nebo semeny rostlin do rýhy, brázdy: 20 – 25 kg/ha

sazenice
3 – 4 g/sazenici – promíchat se substrátem a pořádně zalít
200 g/10 l vody – pro přípravu před hydratovaného roztoku a následně
400 – 600 ml/sazenici – ke kořenům a zasypat hlínou a zalít

rekultivace
1 kg/100 l vody
100 l roztoku/800 okrasných keřů – roztok nalévat ke kořenům
100 l roztoku/1000 sazenic lesních dřevin – roztok nalévat ke kořenům

revitalizace vzrostlých stromů a keřů
šachtičky vrtákem o průměru 10 – 15 cm do hloubky až 120 cm (3 – 5 šachtiček/vzrostlý strom)

Adresa

Hydrogel.cz
Křížovnická 86/6
110 00 Praha 1

Kontakt

info@hydrogel.cz
+420 605 550 169